یکشنبه 21 تیر‌ماه سال 1388

چه به موقع دستت را به سویم دراز کردی

                       

خدایا ٬می دونی چیه؟؟ باز هم نشون دادی در یک محفظه ای که با هزاران لایه عایق بندی شده و با ضخیم ترین دیوارها محاصره شده٬ هنوز هم میشه امید به روزنه داشت و هنوز هم میشه روزنه رو دید!  

اگر وظیفه ی اصلی بندگی را ذکر تو بدونیم٬ باید بگم که خیلی وقته بندگی نکردم اما تو همچنان خدایی کردی فارغ از کوتاهی من، درست در زمانی که آغاز به انکار همه چیز کرده بودم!

 

خدایی کردی زمانی که به من نشان دادی هنوز هم میشه حس اعتماد رو چشید بدون اینکه دلیل محکمی برای اعتماد داشته باشیم! 

خدایی کردی زمانی که به من نشان دادی هنوز هم میشه به انسانها محبت کرد بدون اینکه انتظار جبران محبت داشته باشیم! 

خدایی کردی زمانی که به من نشان دادی هر انسانی حتی در اوج ناامیدی می تواند بالاترین امید انسانی دیگر باشد! 

خدایی کردی زمانی که به من نشان دادی دوست داشتن هنوز هم می تونه جزو زیباترین و پاکترین واژگان باشه. زمانی که اکثر انسانها دید جسمانی دارند هنوز هم میشه دید عاری از گناه داشت! 

 

آری٬ من بندگی نکردم اما تو خدایی کردی و چه خوب به من فهماندی زیبایی ها همیشه هست فقط کافی است چشم دل باز کنیم.  چه به موقع دستت را به سویم دراز کردی.

 

خدایا شکرت به خاطر نعمت درک نشانه های خدایی تو.